Seagull IV waterfilter

Het seagull IV microfiltersysteem levert ongeacht de kwaliteit van het aangevoerde water, zuiver en gezond drinkwater.
Hierbij wordt geen gebruikt gemaakt van chemicaliën en elektriciteit.